Ako dlho ešte USA ostane lídrom v ziskávaní Nobelových cien?

, Autor: Tlačové správy z vedy

Od prvého udeľovania Nobelových cien za vedu v roku 1901 išla väčšina do USA, Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska. Empirická štúdia profesora Claudia Grosa z Ústavu teoretickej fyziky na Goetheho univerzite vo Frankfurte ukázala, že produktivita v získavaná Nobelovej ceny v týchto krajinách je určená predovšetkým dvomi faktormi: dlhodobou úspešnosťou a obdobiami, počas ktorých každá krajina bola schopná získať obzvlášť veľký počet Nobelových cien.

Pre účely tejto štúdie boli Nobelove ceny za fyziku, chémiu a medicínu pridelené proporcionálne, keďže o cenu sa môže podeliť až trojica vedcov. Úspešnosť sa vypočítala na základe populačných údajov. V prípade Francúzska a Nemecka sa obdobie zvýšenej vedeckej tvorivosti vyskytlo približne v roku 1900, zatiaľ čo v USA k nemu došlo v druhej polovici 20. storočia.

"Americká éra sa blíži ku koncu," hovorí Claudius Gros. "Od svojho zenitu v 70. rokoch minulého storočia sa produktivita v získavaní Nobelovej ceny USA už znížila o faktor 2,4." Podľa jeho výpočtov je predvídateľný ďalší pokles. "Náš model predpovedá, že od roku 2025 bude produktivita USA nižšia ako v Nemecku a od roku 2028 aj pod úrovňou Francúzska."


Počet nobelových cien za rok na 100 miliónov obyvateľov. Chart: Claudius Gros, Goethe-Universität

S takmer konštantnou a veľmi vysokou mierou úspešnosti na jedného obyvateľa má Veľká Británia osobitné postavenie v súvislosti s Nobelovými cenami. Napriek tomu zostáva neisté, či bude Veľká Británia schopná udržať si tento úspešný trend, najmä vzhľadom na rastúcu industrializáciu jej výskumu.

"Národný výskum môže byť nepochybne úspešný aj nezávisle od produktivity Nobelovej ceny," zdôrazňuje Claudius Gros. "Najmä preto, že nové oblasti výskumu, ako sú počítačové vedy - typická doména USA - nie sú v štúdii zahrnuté." Preto zostáva otvorenou otázkou, či pokles produktivity v získavani Nobelovej ceny má vyvolávať obavy, alebo je len vyjadrením novej orientácie na sľubnejšie oblasti výskumu.

Článok: Claudius Gros: An empirical study of the per capita yield of science Nobel Prizes: Is the US era coming to an end?, in: Royal Society Open Science (2018) http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/5/5/180167

Claudius Gros: Pushing the complexity barrier: diminishing returns in the sciences, in: Complex Systems 21, 183 (2012). https://arxiv.org/abs/1209.2725

Zdroj: aktuelles.uni-frankfurt.de

 

 

Kľúčové slová
Nobelove ceny
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist