AI index, meranie úrovne umelej inteligencie v roku 2017

, Autor: Pavol Bobik

Ako ďaleko je úroveň umelej inteligencie od ľudskej? Ako sa stav zmenil v tomto roku, aký je oproti minulému roku a predchádzajúcim rokom? Ako je na tom priemysel spojený s umelou inteligenciou? Tieto a ostatné otázky chce oceniť indexom projekt Stanford 100 Years study on AI

Slovami jeho tvorcov. AI index je iniciatíva na sledovanie, porovnávanie, ujasnenie a vizualizáciu dát spojených s umelou inteligenciou. Ašpiruje na to byť zrozumiteľným zdrojom údajov a analýz pre politikov, výskumníkov, exekutívu, žurnalistov a ďalších rýchlo vznikajúcich inštitúcií o komplexnom poli AI.

101 stránkový report za rok 2017 nájdete na stránke aiindex.org. Ukazuje vývoj série parametrov od roku 1996 do roku 2017. Index parametrov prieskumu má vo vybranom roku, najčastejšie v rokoch 1996 alebo 2000 hodnotu rovnú 1. Napríklad počet odborných článkov o umelej inteligencii v databáze Scopus vzrástol v roku 2017 oproti roku 1996 9 krát. Počet študentov, ktorí absolvovali kurzy umelej inteligencie alebo strojového učenia na Stanforde narástol 11 krát. Podobný vývoj zaznamenali aj ostatné veľké americké univerzity.

Počet startupov so zameraním na AI narástol od roku 2000 14 krát, krivka ich počtu za celé obdobie vrátane roku 2017 stále rastie.  

Pokiaľ počet startupov exponenciálne rastie investície VC fondov (Venture Capital, fondy rizikového kapitálu) do AI oblasti už štvrtý rok kolíšu okolo tej istej úrovne. Investičné kapacity v oblasti dosiahli svoje plató. Predtým rýchlo rástli, čo pre AI vývojárov v podstate znamená,  že sa k investíciám dostanú každým rokom ťažšie a ťažšie. Ich počet rýchlo rastie, ale koláč, ktorý si delia ostáva rovnaký. Od roku 2000 investície do AI oblasti narástli 6 krát.

Keďže rastie počet startupov aj počet študentov AI, čo vo funkčnom vzdelávacom systéme orientovanom na potreby trhu znamená, že na trhu je po týchto ľuďoch dopyt, tak neprekvapí, že rastie aj počet pracovných miest s potrebou AI zručností. Od roku 2013 počet takýchto pracovných miest v USA vzrástol 4,5 násobne. Zaujímavé je, že vo Veľkej Británii narástol približne dvojnásobne (~9 krát) a v Kanade až trojnásobne (13 krát).

Spomedzi viacerých ostatných sledovaných parametrov vyberme vnímanie a informovanie o AI médiami. Ten sleduje vnímanie umelej inteligencie médiami. Časti článkov o AI sa dá prisúdiť pozitívne alebo negatívne vnímanie. Index ukazuje, že pozitívne informovanie o AI rástlo v roku 2016 a ostalo na zvýšenej pozitívnej úrovni v roku 2017. Po celé sledované obdobie od roku 2013 prevláda výrazne počet pozitívnych článkov a mediálnych výstupov.

Podľa indexov z kapitoly o výkonnosti AI, umelá inteligencia prekonala ľudské schopnosti vo vizuálnom rozpoznávaní objektov v roku 2015, v rozpoznávaní hovoreného slova dosiahla ľudské schopnosti v tomto roku. Celý tento rok sa jej schopnosť odpovedať na položené otázky podľa SQuAD testu blížila k ľudskej, no ešte ju nedosiahla. No napríklad v otázkach k obrázkom sa jej schopnosti tento rok nezlepšili.

Správa obsahuje aj časť Expert forum, v ktorej experti podieľajúci sa na príprave reportu komentujú vývoj v oblasti. Spomedzi komentárov zacitujme Andrewa Ng, podľa ktorého je AI globálnym fenoménom, súčasnou elektrinou, technológiou ktorá rastie aby sa dostala úplne všade. Hovorí "Krajiny s citlivejšou AI politikou budú rásť rýchlejšie, tie so zle premyslenou politikou riskujú že ostanú pozadu".

Správa určite stojí aspoň za prelistovanie, nájdete ju na tomto linku.

Zdroj: cdn.aiindex.org

 

Kľúčové slová
AI, Technologická singularita
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist