NASA nazrela do oka superbúrky

Satelitu NASA sa podarilo nazrieť do stredu nočnej mory obyvateľov pobrežných oblastí. Podarilo sa mu preskúmať priamo oko tajfúnu.

NASA vypustila satelity CloudSat a Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation (CALIPSO) v snahe zistiť akú rolu hrajú mraky a rôzne druhy aerosolov pri oplyvňovaní zemského počasia, klímy a kvality ovzdušia. Satelity boli vynesené pomocou rakety Delta II na orbit vo výške 705 kilometrov 28. apríla 2006. V tomto prípade sa o štart starala rampa na základni Vandenberg Air Force v Kalifornii, nie Mys Canaveral na Floride. Zariadenie (CloudSat) tak dokáže (mimo iného) po prvýkrát poskytovať údaje o vertikálnej štruktúre mrakov či poskytovať odhady, aké percento zemských oblakov produkuje dažde.

RapidScat na ISS je náhrada za NASA QuikScat Earth satelit. Obe zariadenia dokážu monitorovať morské prúdy, poskytovať veľmi presné podklady meraní pre predpovede počasia či sledovať hurikány. QuikScat bol vypnutý v roku 2009 (vysoko predčil očakávania – pôvodne bol určený na 3-ročnú misiu). NASA ho následne nahradila novším a efektívnejším satelitom CloudSat.

CloudSat je schopný preniknúť cez „more“ oblakov, aby sa pozrel až do samotného jadra superbúrky. Vďaka satelitom tak mohli odborníci nahliadnuť do oka hurikánu resp. tajfúnu. NASA toto nahliadnutie prirovnáva k golfistovi, ktorý trafil jamku na prvý pokus.

CloudSat má zorné pole len 1,4 km štvorcového, pričom celková plocha Zeme je približne 510 miliónov kilometrov štvorcových. Väčšina tropických cyklónov je viac než  400 kilometrov širokých. Trafiť sa s tak malým zorným poľom presne do stredu tajfúnu je veľmi ťažké. Je to ako by mal golfista trafiť ďalekú jamku prvým úderom. No podarilo sa. 16. mája 2015 o 14:07 miestneho času, satelit prešiel okom Tajfúnu Dolphin (Delfín) - búrky kategórie 4, ktorá sa v tom čase nachádzala nad Tichým oceánom. Červená čiara znázorňuje pohyb satelitu od severu na juh, tak ako bola búrka fotená.

Druhý obrázok znázorňuje prierez  búrky blízko samotného stredu pri pohľade z boku. CloudSat mal možnosť preletieť nad samotným okom, čo umožnilo odhaliť štruktúru tejto búrky. Oko búrky svojím tvarom pripomína golfovú jamku. Tento tajfún dosiahol  výšku v najvyššom bode až 15 kilometrov nad morom, čo je pomerne vysoko vzhľadom na tajfúny podobného typu.

Oko cyklónu je oblasť s prevažne pokojným počasím v strede tropických cyklónov. Najčastejšie býva v tvare kruhu s priemerom 30 – 65 km. Je "obalené" tzv. múrom oka (eyewall) – oblasťou najsilnejších vetrov a intenzívneho dažďa. V oku sa vyskytuje najnižší barometrický tlak, ten je dokonca nižší až o 15% než tlak mimo búrky, resp. na jej samotnom okraji. V prípade slabších cyklónov môže byť takéto oko pokryté akýmsi centrálne - orientovaným hustým priestorom mrakov (CDO) (oblasť vysokých a hustých mrakov). Hurikány majú takéto centrálne husté prekryvy (central dense overcast), skrátene CDO, symetrické z dôvodu cirkulácie zo všetkých strán. Fenomén oka vzniká pri búrkach obyčajne s vetrami s rýchlosťou nad 185 km/h, teda kategórie 3 na Saffir – Simpsonovej stupnici hurikánov. Hurikány z kategórií 3 – 5 sa vyskytujú ojedinele – v sledovanom období medzi rokmi 1954 – 2012, priemerne raz za dva roky. Uvažuje sa dokonca o zavedení Kategóríe 6 z dôvodu výskytu búrok s rýchlosťami vetrov presahujúcich 300km za hodinu.

Tu vidíme tzv. CDO Hurikánu Monika. zdroj: wikipedia

Ďalší obrázok zaobstaral prístroj RapidScat, ktorý sleduje morské prúdy. Tento skaterometer (scatterometer) je pripojený k ISS, pričom vysiela radarové impulzy na povrch oceánu. Podľa ich odrazu je možné určiť rýchlosť a smer prízemného vetra. RapidScat získal dáta zo 16. mája, kde rýchlosť vetra v centre cirkulácie na juhu a východe búrky dosiahla 120 kilometrov za hodinu a potom následne 18. mája, keď rýchlosť dosahovala až 170 kilometrov za hodinu v severnom a južnom kvadrante.

Údaje z týchto dvoch zariadení  - CloudSat i RapidScat je možné využiť na lepšie pochopenie búrok. RapidScat poskytuje v reálnom čase predikcie počasia a aj takéto informácie dokážu zlepšiť samotnú predikciu počasia, ale i klimatickým zmien. RapidScat dáta sú dostupné organizáciam po celom svete – U.S. Navy, the National Oceanographic a Atmospheric Administration či European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov). CloudSat zase poskytuje databázu správania sa búrok.

Zdroj: NASA, wikipedia

Pridať nový komentár
TOPlist