Majstrovstvá Slovenska v pretaktovaní - Slovak Overclocking Championship

Internetový denník www.pc.sk a www.pretaktovanie.sk organizujú prvý ročník súťaže v extrémnom pretaktovaní procesorov spojenú s megaLAN párty. Účastníkmi finálového kola, ktoré sa uskutoční 10.januára 2009 bude päť súťažných tímov: traja víťazi slovenskej kvalifikácie a dva najlepšie české tímy. Súčasťou šampionátu budú doprovodné akcie ako napr. súťaž o najlepšiu úpravu počítačovej skrinky (casemoding) či vyhlásenie najlepšieho redaktora www.pc.sk za rok 2008. Oficiálna stránka akcie http://pretaktovanie.pc.sk obsahuje súhrn všetkých informácii o majstrovstvách, prihlasovacie formuláre do súťaže a na LAN párty. Bude priebežne dopĺňaná o aktuálne akcie pred, počas aj po súťaži.

Majstrovstvá Slovenska v pretaktovaní

Majstrovstvá začnú kvalifikáciou, z ktorej postúpia do finále tri najlepšie tímy, víťazi slovenskej kvalifikácie. Slovenská kvalifikácia začína dnes (11.11. 2008). Pravidlá uvádzame nižšie na tejto stránke. Zároveň sú súčasťou oficálnej stránky šampionátu. Prihlasovací formulár kvalifikácie pre dvojčlenné súťažné tímy nájdete na linku http://www.pc.sk/modules.php?name=ocsk. Ďalšími účastníkmi finálového kola budú nasadené najlepšie tímy z Českej republiky, svoju účasť už potvrdil tím magazínu pctuning.cz i tím stránky extrahardware.cz.Vo finálovom kole budú zúčastnené tímy súťažiť v maximálnom pretaktovaní na rovnakých zostavách, chladených tekutým dusíkom. Súťažné tímy budú mať k dispozícii totožné zostavy, kompletne pripravené s predinštalovaným potrebným softvérom. Pre dokonalé schladenie pretaktovaných zostáv budú mať súťažné tímy k dispozícii tekutý dusík i suchý ľad.


Príklady podobných súťaži/akcií


Finále sa uskutoční 10.1.2009 (Sobota) od 10:00 do 18:00 v Nových Zámkoch. Majstrovstvá budú prebiehať v priestoroch Centra kultúry na Nábrežnej 24. Predaj lístkov (z dôvodu limitovanej kapacity priestorov kde sa akcia uskutočni) na akciu začne 22.11.2008.

Finálové kolo súťaže v sebe zahŕňa dve samostatné kategórie, kedy sa pri celkovom hodnotení vyráta priemer z dosiahnutých poradí v oboch kategóriách.


Prvá kategória finále :

V prvej kategórii finálového kola súťaže ide o dosiahnutie najlepšieho = najmenšieho času v aplikácii Super Pi - 1M, ktoré bude porovnané a vyhodnotené v súvislosti s dosiahnutými výsledkami finálových súperov. Najlepší dosiahnutý výsledok zabezpečuje finálovému tímu najlepšie umiestnenie v prvej kategórii, výsledok najhorší zasa umiestnenie najhoršie.


Druhá kategória finále :

V druhej kategórii finálového kola súťaže ide o dosiahnutie najlepšieho = najvyššieho bodového hodnotenia benchmarkovej aplikácie 3DMark, ktoré bude porovnané a vyhodnotené v súvislosti s dosiahnutými výsledkami finálových súperov. Najlepší (najvyšší) dosiahnutý výsledok zabezpečuje finálovému tímu najlepšie umiestnenie v druhej kategórii, výsledok najhorší zasa umiestnenie najhoršie.
Presná verzia aplikácie 3DMark bude včas upresnená. Rozhodnutie padne medzi verziami 3DMark06 a 3DMark Vantage.


V prípade, že rovnaký priemer umiestnení dosiahnu dva a viac súťažných tímov (súťažiacich), rozhodne o poradí dosiahnutý výsledok v prvej kategórii finálového kola, teda v aplikácii Super Pi - 1M. Lepšie celkové umiestnenie získava súťažný tím (súťažiaci) s dosiahnutým lepším časom v aplikácii Super Pi - 1M.


Víťazom finále, a teda aj celej súťaže „Majstrovstvá Slovenska v pretaktovaní“ sa stáva súťažný tím s najlepším dosiahnutým priemerným umiestnením v oboch kategóriách finále súťaže.

Informácie o finálovom kole budú priebežne dopĺňané na stránke http://www.pc.sk/modules.php?name=Custom_content&id=oc_sk_finale.

Pravidlá kvalifikácie

 • Kvalifikácia prebieha od 11.11. 2008 - 00.00 hod. do 15.12. 2008 - 24:00 hod. na stránke www.pc.sk.
 • V uvedenom čase sa môžu prihlasovať dvojčlenné súťažné tímy, prípadne aj súťažiaci len samostatne, s výsledkami dosiahnutými na vlastných počítačových zostavách. Netreba zrejme pripomínať, že dvojčlenný tím má v súťaži určitú výhodu oproti jednotlivcovi, predsa len dvaja ľudia dokážu viac. Najmä, ak by následne súťažný tím postúpil do finále súťaže, kde je každá ruka, vzhľadom na obmedzený čas vyhradený na súťažné taktovanie, dobrá.
 • Registrácia súťažných tímov prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formuláru.
 • Počet odoslaných výsledkov pre jednotlivé tímy (súťažiacich) nie je limitovaný. Zaradený do kvalifikácie súťaže bude ale len jeden dosiahnutý výsledok jedného súťažného tímu (súťažiaceho), ten s najlepším dosiahnutým umiestnením v kvalifikácii.
 • Súťažná kvalifikácia v sebe zahŕňa dve samostatné kategórie. Pri celkovom hodnotení kvalifikačnej časti sa výsledky oboch kategórií zrátavajú a následne vyhodnocujú prostredníctvom bodového ohodnotenia.
 • V prípade rovnosti bodového skóre v kvalifikácii, dosiahnutého dvoma a viac súťažnými tímami (súťažiacimi), rozhodne o poradí čas odoslania prihlasovacieho formulára. Lepšie umiestnenie získava súťažný tím (súťažiaci) so skorším časom odoslania kvalifikačného výsledku.
 • Do finálovej časti súťaže postupujú tri najlepšie tímy kvalifikácie.


Prvá kategória kvalifikácie :

V prvej kvalifikačnej časti ide o dosiahnutie najlepšieho = najvyššieho pretaktovania procesora, ktoré bude porovnané a vyhodnotené v priamej súvislosti s najlepším dosiahnutým výsledkom presne daného typu procesora, zdokumentovaného na serveri www.hwbot.org v časti registra aplikácie CPU-Z. Server hwbot.org je isto známy každému "overclockerovi" a netreba ho dajako obšírne predstavovať. V krátkosti stačí len uviesť, že sa zaoberá zhromažďovaním informácií počítačového hardvéru a obsahuje najrozsiahlejšiu databázu príslušných výsledkov viacerých "benchmarkových" aplikácií.
 •     Za maximálne pretaktovanie určitého typu procesora bude považovaný najlepší výsledok práve len toho presne určitého typu procesora, zdokumentovaný v spracovanej databáze výsledkov aplikácie CPU-Z zo servera hwbot.org ku dňu 3.11. 2008, ktorému bude priradená hodnota 1000 kvalifikačných bodov. Každý typ procesora bude mať teda vlastnú hodnotu maximálneho pretaktovania vyjadrujúcu 1000 bodov.
 •     Uvedená najlepšia hodnota taktu procesora bude braná vzhľadom k defaultnej hodnote taktu toho daného určitého typu procesora, kedy jednoduchým výpočtom rozdielu dosiahnutého a defaultného taktu procesora dostaneme frekvenčný nárast pretaktovania vyjadrujúci práve hodnotu 1000 bodov.
 •     Ďalším jednoduchým výpočtom, podielom nárastu pretaktovania (MHz) a bodovej hodnoty 1000, bude zistená hodnota frekvencie nárastu taktu vyjadrujúca jeden bod. Pre každý typ procesora bude mať hodnota jedného bodu teda inú hodnotu nárastu frekvencie. Nulovú bodovú hodnotu budú mať všetky procesory na vlastných defaultných hodnotách taktu.
 •     Každý výsledok pretaktovania procesora riadne prihlásený do kvalifikácie, spĺňajúci všetky náležitosti pravidiel, sa preráta podielom nárastu taktu a hodnoty jedného bodu predstavujúcu daný typ procesora.

   Názorný príklad :
     procesor Intel Core 2 Duo E8400
     defaultný takt = 3000,00 MHz
     maximálne pretaktovanie (hwbot.org) = 6106,71 MHz
     nárast pretaktovania = 3106,71 MHz = 1000 b
     1 b = 3,10671 MHz

   súťažiacim zaslaný výsledok napr.:
     procesor Intel Core 2 Duo E8400 :: 5456,24 MHz
     nárast pretaktovania = 2456,24 MHz
     výpočet ->> 2456,24 : 3,10671 = 790,62
     bodové ohodnotenie súťažného výsledku = 790,62 b

 •     Týmto spôsobom bude v najväčšej možnej miere zohľadnený rozdielny taktovací potenciál procesorov a postavený do jednej východiskovej roviny pre všetky procesory. Procesory s menším taktovacím potenciálom majú menší nárast pretaktovania s čím súvisí i menšia hodnota frekvencie nárastu pripadajúca na jeden bod. Pri procesoroch s vyšším taktovacím potenciálom, a zároveň predpokladom vyššieho pretaktovania predstavuje hodnota jedného bodu vyššiu hodnotu frekvencie. Možnosti pre všetkých súťažiacich sa týmto spôsobom maximálne zrovnoprávnia.
 •     V prípade prihlásenia rekordného výsledku do súťažnej kvalifikácie, teda vyššieho pretaktovania procesora, ako zaznamenaného na serveri hwbot.org do dňa 3.11. 2008 pre daný typ procesora, bude samozrejme bodové ohodnotenie daného výsledku vyššie ako 1000 bodov, čo je dané spôsobom výpočtu.
 •     Zdokumentovanie pretaktovania procesora je pri registrácii do súťaže požadované prostredníctvom validovaného výsledku aplikácie CPU-Z. Validácia súťažného výsledku na stránke www.valid.x86-secret.com musí prebehnúť výhradne v čase konania kvalifikácie. Okrem údajov samotného validu taktu procesora musí validácia obsahovať v položke "Name : "presný názov súťažného tímu, za ktorým musí byť v zátvorke doplnený text "(pc.sk)". Týmto sa odstráni potenciálna možnosť zneužitia iných ako súťažných výsledkov na účely kvalifikácie.
  • Ukážka správne validovaného výsledku - valid CPU-Z (samozrejme kvalifikačný výsledok musí obsahovať časový údaj jeho vytvorenia výhradne v čase konania kvalifikácie)
 •     Do kvalifikácie v tejto kategórii môžu súťažné tímy (súťažiaci) prihlásiť výsledok ktoréhokoľvek procesora uvedeného a zdokumentovaného v databázach CPU-Z (Intel, AMD), zhliadnuteľných v sekcii "Databázy" na stránke súťaže.


Druhá kategória kvalifikácie :

V druhej kvalifikačnej časti ide o dosiahnutie najlepšieho = najvyššieho bodového hodnotenia benchmarkovej aplikácie 3Dmark05, zameranej primárne na výkon grafickej karty, ktoré bude porovnané a vyhodnotené v priamej súvislosti s najlepším dosiahnutým výsledkom presne daného typu grafickej karty, zdokumentovaného na serveri www.hwbot.org.
 •     Za najvyššiu dosiahnutú bodovú hodnotu 3dMark05 určitého typu grafickej karty bude považovaný najlepší výsledok práve len toho presne určitého typu grafickej karty, zdokumentovaný v spracovanej databáze výsledkov aplikácie 3DMark05 zo servera hwbot.org ku dňu 3.11. 2008, ktorému bude priradená hodnota 1000 kvalifikačných bodov. Každý typ grafickej karty bude mať teda vlastnú hodnotu 3dMark05 vyjadrujúcu 1000 bodov.
 •     Uvedená najlepšia hodnota pre každú grafickú kartu v 3DMark05 bude predstavovať hodnotu kvalifikačných 1000 bodov. Na rozdiel od princípu v prvej kategórii kvalifikácie, kedy sa rátalo s defaultnou hodnotou, tu sa bude považovať za nulové kvalifikačné bodové hodnotenie, nulová hodnota 3DMark05. Dôvod je prostý, presná defaultná hodnota výsledku v 3DMark05 pre každý typ grafickej karty sa stanoviť nedá. Z toho dôvodu sa bude teda v prípade druhej kategórie kvalifikácie rátať s nulovou hodnotou 3Dmark05.
 •     Jednoduchým výpočtom, podielom najlepšieho výsledku pre daný typ grafickej karty v aplikácii 3DMark05 a bodovej hodnoty 1000, bude zistená hodnota vyjadrujúca jeden kvalifikačný bod pre ten daný určitý typ grafickej karty.
 • Každý výsledok grafickej karty v aplikácii 3Dmark05 riadne prihlásený do kvalifikácie, spĺňajúci všetky náležitosti pravidiel, sa preráta podielom dosiahnutého výsledku 3DMark05 a hodnoty jedného kvalifikačného bodu predstavujúcu daný typ grafickej karty.

   Názorný príklad :
     grafická karta GeForce 8800 GTS 512 Mb
     najvyšší dosiahnutý výsledok v 3DMark05 (hwbot.org) = 34865 marks = 1000 b
     1 b = 34,865 marks

     súťažiacim zaslaný výsledok napr.:
     grafická karta GeForce 8800 GTS 512 Mb
     dosiahnutý výsledok v 3DMark05 = 29714 marks
     výpočet ->> 29714 : 34,865 = 852,26
     bodové ohodnotenie súťažného výsledku = 852,26 b

 •     Týmto spôsobom bude v maximálnej možnej miere zohľadnený rozdielny výkonnostný potenciál grafických kariet a postavený do jednej východiskovej roviny pre všetky grafické karty. Grafické karty s menším výkonnostným potenciálom majú slabšie výsledky v 3DMark05 s čím súvisí i menšia hodnota 3dmark bodu pripadajúca na jeden bod kvalifikačný. Pri grafických kartách s vyšším potenciálom výkonu, a zároveň predpokladom vyššieho hodnotenie v 3Dmark05, predstavuje hodnota jedného kvalifikačného bodu vyššiu hodnotu 3DMark bodu. Možnosti pre všetkých súťažiacich sa týmto spôsobom maximálne zrovnoprávnia.
 •     V prípade prihlásenia rekordného výsledku do súťažnej kvalifikácie, teda vyššieho hodnotenia 3DMark05, ako zaznamenaného na serveri hwbot.org do dňa 3.11. 2008 pre daný typ grafickej karty, bude samozrejme bodové ohodnotenie daného výsledku vyššie ako 1000 bodov, čo je dané spôsobom výpočtu.
 •     Zdokumentovanie dosiahnutého výsledku v aplikácii 3DMark05 je pri registrácii do súťaže požadované prostredníctvom zaslania zosnímanej obrazovky (ďalej len "screen") s obsahom potrebných údajov:
   -> okno výsledku 3Dmark05
   -> okno výsledkov subtestov 3Dmark05
   -> okno nastavení 3Dmark05
   -> okno aplikácie GPU-Z
   -> okno aplikácie CPU-Z
 •     Dosiahnutie kvalifikačného výsledku 3DMark05 aplikácie musí prebehnúť na defaultných nastaveniach (rozlíšenie 1024x768pix). a výhradne v čase konania kvalifikácie. Okrem uvedených údajov musí byť ako pozadie obrazovky pri screenovaní použité oficiálne pozadie kvalifikácie, stiahnuteľné na stráke www.pc.sk. Týmto sa odstráni potenciálna možnosť zneužitia iných ako súťažných výsledkov na účely kvalifikácie.
 •     Do kvalifikácie v tejto kategórii môžu súťažné tímy (súťažiaci) prihlásiť výsledok ktorejkoľvek grafickej karty uvedenej a zdokumentovanej databázach 3DMark05 (ATI, nVidia), zhliadnuteľných v sekcii "Databázy" na stránke súťaže


Pridať nový komentár
TOPlist