Prison Architect - toto je moja väznica!

Najnovší výtvor britského Introversion Software je Prison Architect. Je to simulácia väzenia, kde Vy ste architekt aj správca. Aktuálne je hra v alpha štádiu vývoja a bude v ňom ešte nejaký čas ...

Prison Architect - toto je moja väznica!

... napriek tomu sa dá v rámci Steam Early Access zakúpiť. Z tohto dôvodu som sa rozhodol nedokončenú hru otestovať. Na rozdiel od ďalších recenzií ale nedám bodové hodnotenie a po oficiálnom vydaní sa na ňu pozriem znova...

video vývojárov k alpha-1 verzii Prison Architect

Steam Early Access je spôsob získavania peňazí od záujemcov (angl. „crowdfunding“) pre financovanie vývoja hry. Na oplátku dostanete možnosť hrať ešte nedokončenú hru a do určitej miery sa podieľať na jej vývoji. Po jej vydaní zároveň dostanete finálnu verziu. Early Access tak priniesol viacerým hrám slušný zisk a umožnil ich vývoj. Najlepšie príklady sú DayZ od českého Bohumia Interactive a Next Car Game od fínskeho Bugbear. Pre Prison Architect sa v dobe písania rozhodlo už vyše 350 tisíc hráčov, vďaka čomu vyzbierala firma vyše 11 miliónov USD. Nezávislé britské štúdio by teda malo mať dostatok financií na dokončenie hry.

Po zadaní kódu štandardnej verzie do Steam, ktorú sme získali pre recenziu, prekvapí mnohých veľkosť hry. Po nainštalovaní je to niečo cez 100 MB. Dôvod zistíme po spustení. Grafika je 2D a asi 99% sú textúry, sprites. Napriek tomu je detailná a má určité čaro. Nemusíte sa tiež báť o hrateľné FPS – hre stačí výkonnejší procesor. Úvodné menu chýba a po zapnutí sa dostanete hneď do novej inštancie hry. Tá pozostáva zo stavebnej plochy, ktorú križuje na pravej strane vertikálna cesta. Od Alpha-16 je táto plocha náhodne generovaná a môže preto obsahovať jazerá alebo zrúcaniny.

="node-gallery">

Začiatočníkom odporúčam vyskúšať úvod - „introduction“. Okrem krátkeho príbehu priblíži zopár stavebných možností. Do finálnej verzie ho budú musieť ale určite vylepšiť. Ďalšie informácie nájde záujemca v oficiálnom fórePrison Architect Wikipedii alebo videách k alpha verziám. Väčšina asi uprednostní možnosť všetko vyskúšať a je pozitívne, že je možné aktuálnu hru hocikedy uložiť alebo načítať. Vo všetkom okrem grafiky sa snaží byť hra čo najbližšie realite. Tomu odpovedá striedanie dňa a komplexnosť pri stavaní a spravovaní väzenia. Všetko v hre stojí čas a peniaze.

Prvá fáza je vždy stavanie. Hra poskytuje možnosť nakresliť plán väznice (funkcia planning), čo výrazne uľahčuje následné stavanie. Neskôr je dostupná tiež funkcia klonovania. Ako v iných stratégiách sa po zadaní stavebných príkazov neobjavia hneď jednotlivé stavebné prvky na zadanom mieste. Najprv musia byť (väčšinou zabalené do krabíc) privezené nákladnými vozidlami. O vyloženie do oblasti doručenia (angl. deliveries) sa starajú pracovníci (workman). Tí musia následne jednotlivé stavebné časti priniesť na zvolené stavebné miesto a začať s konštruovaním. Ak nechcete byť na začiatku so stavaním pod časovým tlakom, je možné vypnúť kontinuálny prísun väzňov. Tí Vám budú doručení o 8:00, iba ak znovu povolíte prísun.

="node-gallery">="node-gallery">

Každá väznica potrebuje určite budovy, respektíve miestnosti. Väčšina budov musí byť postavená zo základov (foundations). Tie predstavujú obrys s betónovým základom, ktorý môžete ďalej upravovať. Aby sa z niečoho, čo ste postavili stala miestnosť, je nutné ju pomocou funkcie „rooms“ príslušne označiť. Do miestnosti môžete dať postaviť stoličku, záchod, televízor, biliardový stôl, pohovku, telefón a mnoho ďalších objektov. Nestavajte ale hneď obrovské a luxusné väznice, lebo nebudete mať dostatok financií na ich dokončenie. Ak by ste omylom alebo úmyselne na nejakú nutnú súčasť miestnosti zabudli, ako napríklad záchod v každej bunke väznice, hra Vás na túto skutočnosť upozorní a do splnenia všetkých požiadaviek nebude akceptovať danú miestnosť.

Tým ale stavanie nekončí. Do jednotlivých budov a miestností je vo väčšine prípadov nutné zaviesť elektrinu a prívod vody (funkcia utilities). Pomocou elektrických káblov treba spojiť generátor elektriny a jednotlivé prístroje, odoberajúce elektrinu. Jeden generátor ale nedokáže poháňať nekonečné množstvo spotrebičov a je nutné buď zvýšiť jeho výkon pomocou kondenzátorov alebo postaviť druhý generátor. S prívodom vody je to podobne. Záchod, sprchu alebo práčku je nutné spojiť pomocou sústavy potrubí s vodnou pumpou. Obmedzením sú v tomto prípade malé alebo veľké rúry, ktoré dokážu prenášať vodu len do určitej vzdialenosti.

="node-gallery">

Stavanie je dôležitá súčasť hry a už v aktuálnych alpha verziách pôsobí ucelene. Vďaka možnosti zakúpenia priľahlých pozemkov môžete stavať teoreticky nekonečne veľké väznice. Chýba len malé množstvo budov/miestností, napríklad pozorovacie veže, ktoré by ale mali byť doplnené v budúcnosti. Väčším problémom sú chyby, vyskytujúce sa pri stavaní. Potrubie alebo elektrické káble, ktoré nebudú nikdy dokončené, plochy s označením „žiaden prístup“, objavujúce sa bez dôvodu alebo pracovníci, ktorí sa zastavajú a nevedia sa následne pohnúť. Samozrejme, je to alpha, preto beriem chyby zhovievavo a dúfam, že v budúcnosti ich vývojári odstránia.

S druhou fázou, príchodom väzňov, prichádzajú aj väčšie komplikácie a zábava. Nezabudnite zakúpiť personál väznice, najmä dozorcov, lebo väzni sú primárny problémový faktor. Potrebujú okrem miesta, kde budú spať a vykonávať potreby (bunka) aj ďalšie miestnosti s objektami pre plnenie základných požiadaviek. Najdôležitejšie sú dvor (yard) a jedáleň (canteen). Zatiaľ čo základné potreby je nutné splniť, inak by veľmi rýchlo došlo k vzbure (riot), zabitiu personálu a prípadnému zničeniu väznice, nie je podmienečne nutné splniť všetky ich potreby. Potreby väzňov je možné vidieť po vyskúmaní (technologický strom hry je pod tlačidlom Bureaucracy) a zakúpení psychológa. Buď splníte všetky potreby väzňov, a tak uchováte Vašu väznicu v chode a poriadku, alebo splníte iba základné potreby a budete vládnuť železnou rukou. Do určitej miery je možná aj stredná cesta. Rozhodnutie je na Vás.

="node-gallery">="node-gallery">

Všetci väzni sa musia riadiť 24 hodinovým režimom, ktorý osobne nastavujete a vie výrazne ovplyvniť úspech väznice. Správne časovanie je dôležité a zlý režim vie pokaziť aj tú najlepšiu väznicu. Môžete nastaviť čas „jedenia“ skoro ráno, ale nie je zaručené, že sa dovtedy podarí kuchárom v kuchyni pripraviť jedlo pre každého väzňa. Potrebujú totiž ingrediencie, ktoré sú doručené nákladnými vozidlami a musia ich osobne doniesť do kuchyne. Cestou pravdepodobne narazia na oceľové dvere, ktoré dokážu otvoriť iba dozorcovia. Tie buď necháte permanentne otvorené a uľahčíte tak prípadný útek alebo postavíte vedľa nich dozorcu, ktorý môže zasa chýbať niekde inde. Pri stavaní je preto nutné myslieť aj na takéto drobnosti.

Počas denného režimu nebudú väzni len poslušní. Vždy sa budú snažiť získať kontraband. To znamená, že ukradnú z jedálne lyžičku, narkotiká z ošetrovne, alebo im donesú cigarety ich blízki počas návštevy. To by nebol veľký problém, pokiaľ by boli väzni dokonale spokojní. Avšak oni nebudú nikdy úplne spokojní, pretože sú zatvorení vo väzení. Stačí z ich pohľadu neodôvodnené prehľadanie a môže nastať problém. V noci sa môžu pokúsiť vykopať si pomocou lyžičky tunel na slobodu. Tunely vždy začínajú záchodom a odhaliť ho preto môže inšpekcia bunky alebo policajný pes.

Pre detekciu kovových predmetov existujú metalové detektory, ktoré by teoreticky mali úplne odstrániť krádeže kovových predmetov z rôznych miestností. Z mne neznámeho dôvodu tomu tak nie je. Aj keď vybudujete detektor kovu pred každý vstup, nejaké kovové predmety sa napriek tomu dostanú až do bunky. Ďalšie druhy kontrabandu, označené ako „smelly“, môžu nájsť policajní psi. Ak dozorcovia nájdu pri prehliadke nejaké zakázané predmety, môžete dať väzňa zavrieť na samotku alebo bunku na Vami zvolenú dobu, podľa nastavenia väzenského poriadku („policy“).

="node-gallery">="node-gallery">

Kovové predmety nemusia byť použité len na kopanie tunelov. V horšom prípade ich môžu väzni použiť na zabitie iných väzňov alebo dozorcov. Následne ukradnúť dozorcove kľúče alebo zbraň. O zábavu je potom postarané. K takémuto „výbuchu“ ale nedôjde hneď. Každý väzeň prispieva určitou časťou k celkovému „napätiu“ vo väznici a každý má hranicu, kedy „vybuchne“, niekde inde.

Záleží to predovšetkým od jeho kategórii. Väzni môžu mať nízku, normálnu alebo vysokú rizikovú skupinu. Je to ale len orientačné zaradenie. Jednotliví väzni majú tiež záznam zločinov, za ktoré sedia a ten je náhodne generovaný, ale odpovedá rizikovej skupine. Zároveň platí, že ten, čo má rodinu, nižšie zaradenie a nižší spáchaný trestný čin, bude mať vyššiu hranicu, kedy vybuchne. Je teda menej pravdepodobné, že bude už pri malom napätí agresívny a zabíjať dozorcov.

Keď je celkové napätie príliš veľké, môže dôjsť až k povstaniu (riot). To patrí spolu s veľmi zriedkavým požiarom k najakčnejším situáciám v hre. Potlačiť ich môžete pomocou špeciálnych „emergency“ jednotiek. Ak ste dúfali v incidenty v sprchách, alebo iné podobné priestupky, musím Vás sklamať. Bitky medzi dvojicou sú na druhej strane pomerne bežné. V poslednej Alpha-17 pridaní ozbrojení dozorcovia s obuškom, pištoľou alebo brokovnicou tiež prispievajú k akčnosti - najmä ak im dáte povolenie strieľať. Dôležitou súčasťou hry je preto nastavenie hliadok dozorcov („patrols“). Prítomnosť dozorcu potlačí chuť väzňov porušovať pravidlá.

="node-gallery">="node-gallery">

Vašim hlavným cieľom ako správca väznice je zarobiť imaginárne peniaze. Za každého väzňa dostanete denne od štátu určitú čiastku, závislú od jeho rizikovej skupiny. Spočiatku sa preto môže zdať, že väčší počet väzňov je jednoduchá cesta k zárobku. Nie je to tak. Je nutné ísť cestou zefektívňovania väznice, čo vôbec nie je jednoduché a zároveň funguje aj ako určitá kritika väzenského systému. Ak nebude Vaša väznica efektívna, budete potrebovať s väčším počtom väzňov, neproporcionálne viac dozorcov, oveľa väčšiu kuchyňu, viac kuchárov atď. Zároveň prispieva každý väzeň k zmienenému celkovému napätiu a (ne)spokojnosti. Už malé nedostatky sa tak môžu vo väznici s vysokým počtom väzňov prejaviť výraznejšie ako v malej väznici. Zmeny (napr. zvýšenie kvality stravy) sa prejavujú až po určitom čase a určite majú nejasný dopad. Skutočný oriešok sú preto väznice s viac ako 200 väzňami.

Pre jednoduché generovanie zisku existujú miestnosti, v ktorých môžu väzni pracovať. Síce sa zvýši riziko, že niečo ukradnú, ale to budete musieť akceptovať. Ďalší spôsob, ako získať peniaze, je splniť granty, určité misie. Tých je štandardne v hre iba pár, ale vďaka módom je možné pridať ďalšie. Je teda možné si prispôsobiť náročnosť hry. Komplexnosť hry sa môže zdať na začiatku veľká, ale po krátkej dobe hrania väčšina zistí, že je prijateľná.

Zhrnutie a záver

Prison Architect je veľmi zaujímavá strategická hra na spôsob Tycoon, skrývajúca ešte veľký potenciál. Ak by mi niekto pred jej vyskúšaním povedal, že postaviť a spravovať väznicu môže byť toľká zábava, neveril by som mu. Po vybudovaní väznice a určitom hernom čase je hra najmä o optimalizovaní a skúšaní nového. Prvá väznica asi nebude ideálna a počas stavania dôjde k incidentom. Našťastie je možné väznicu, ak nemala príliš veľa únikov a nevyjasnených vrážd, predať a začať od znova. Namiesto desaťtisíc dolárov budete začínať so sumou, ktorú ste dostali za predaj. Vďaka tomu je potenciálny čas strávený hraním obrovský.

Najväčším mínusom hry zatiaľ je, že nie je dokončená. Hrať alpha verziu je ako žiť v dome, ktorý sa stavia. Nie každý to dokáže. Každá nová alpha verzia prináša vylepšenia, novinky a odstránenie tých najzávažnejších chýb, ale môže tiež teoreticky zničiť vyváženie hry. To by mohlo odradiť potenciálnych kupcov finálnej verzie. Napriek tomu očakáva vydanie novej verzie s napätím veľká časť hráčov. Videá, v ktorých producent a hlavný programátor vtipne vysvetľuje zmeny danej verzie, sú populárne a stoja určite za pozretie. Osobne mi chýba multiplayer alebo co-op mód, ktorý by ďalej rozšíril možnosti hry. Aktuálne to ale nevyzerá, že by bol oficiálne implementovaný. Pre našinca je tiež nevýhoda, že hra je oficiálne preložená iba do angličtiny. Módy síce umožňujú preklady, ale zatiaľ existujú len francúzske a nemecké. 

 

„Napriek 2D grafike vie Prison Architect očariť. Netradičným nápadom a širokými možnosťami“.

 

Prison Architect na PC

- /100

 

Kúpiť Prison Architect môžem odporučiť každému, kto vie akceptovať, že hra nie je dokončená (alpha verzia) a má rád netradičné stratégie na spôsob Tycoon. Pre všetkých ostatných platí, počkajte do vydania finálnej verzie. 

Plusy:

 • Netradičný, zaujímavý nápad
 • Široké možnosti stavby a spravovania
 • Reálnosť
 • Podpora módov a zdielania uložených hier cez Steam

Mínusy:

 • Alpha verzia (nedokončená hra a väčšie množstvo chýb)
 • Zatiaľ len v angličtine
 • Vyššia cena pre Alpha indie hru (20,99 €)
 • Bez co-op alebo multiplayer

 

Minimálne systémové požiadavky hry

 • Operačný systém: Windows XP, Ubuntu 12.04, Mac OS X 10.6
 • Procesor: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz alebo AMD ekvivalent
 • Operačná pamäť: 4 GiB RAM
 • Grafická karta: nVidia GeForce 8600 GT alebo AMD Radeon ekvivalent
 • Miesto na disku: 100 MB

Testovacia zostava

 Testovacia zostava PC.sk
Procesor
Intel Core i7-3930K (Sandy Bridge-E) @ 4 GHz
HyperThreading, Turbo a šetriace funkcie zapnuté
Grafická karta
nVidia GeForce GTX 670
915 MHz jadro, 980 MHz Boost, 3000 MHz pamäť, 2 GiB GDDR5 RAM, GeForce 332.21 WHQL ovládače
Základná doskaGigabyte G1.Assassin2
LGA 2011, Chipset X79, BIOS F12l
Pamäte
G.Skill Ripjaws 16 GiB (4x 4 GiB) DDR3
1600MHz, 9-9-9-24 1T
Pevné diskyIntel 520 series 120 GB SSD, Western Digital Cavier Black 2 TB
Zdroj
Antec TruePower 750 W
80 PLUS Bronze, SLI Ready
Skrinka
Corsair Obsidian 800D
Ultra Tower
Monitor
Samsung SyncMaster 2693HM
(27" LCD, max. rozlíšenie 1920x1200)
Operačný systémWindows 8.1
x64, Professional

Za poskytnutie základnej dosky a grafickej karty ďakujeme spoločnosti Gigabyte.

 

O autorovi

Matej Koleják je dlhoročný redaktor PC.sk, ktorý sa donedávna venoval primárne téme grafické karty. Singleplayer hry hrá od čias Wolfenstein 3D a multiplayer od čias Call of Duty 2. Okrem písania sa aktuálne venuje profesionálne tankovej MMO od Wargaming.net. Za tím KAZNA KRU hrá Wargaming Pro League, najvyššiu World of Tanks ligu. Ako hráč sa zúčastnil doteraz všetkých troch sezón a dvoch „offline“ finále vo švédskom Jönköping (Dreamhack 2013) a poľskom Tychy. 

 

Testovacia zostava
Procesor
Intel Core i7-4770K (Haswell) @ 4,5 GHz
HyperThreading zapnutý, Turbo a šetriace funkcie vypnuté
Chladenie
Noctua NH-U12P SE2
2x NF-P12-1300 ~ 900rpm
Matičná doskaMSI Z87 XPOWER
LGA 1150, Chipset Z87, BIOS 7811v13
Pamäte
G.Skill 8 GiB (2x 4 GiB) DDR3 Sniper ULV
1600MHz, 9-9-9-24, 1.25 V
Pevný disk
Samsung 500GB
SATA II, 7200rpm, 16MiB cache
Zdroj
Enermax  MaxRevo 1350 W
80 PLUS Gold, ErP Lot 6 ready! , DXXI ready
Skrinka
NZXT H630
Ultra Tower
Monitor
Samsung S27B970
(27" LCD, max. rozlíšenie 2560x1440)
Operačný systémWindows 8 Enterprise 64-bit

 

Testované grafické karty a použité ovládače:

Testovacia zostava
Procesor
Intel Core i7-4770K (Haswell) @ 4,5 GHz
HyperThreading zapnutý, Turbo a šetriace funkcie vypnuté
Chladenie
Noctua NH-U12P SE2
2x NF-P12-1300 ~ 900rpm
Matičná doskaMSI Z87 XPOWER
LGA 1150, Chipset Z87, BIOS 7811v13
Pamäte
G.Skill 8 GiB (2x 4 GiB) DDR3 Sniper ULV
1600MHz, 9-9-9-24, 1.25 V
Pevný disk
Samsung 500GB
SATA II, 7200rpm, 16MiB cache
Zdroj
Enermax  MaxRevo 1350 W
80 PLUS Gold, ErP Lot 6 ready! , DXXI ready
Skrinka
NZXT H630
Ultra Tower
Monitor
Samsung S27B970
(27" LCD, max. rozlíšenie 2560x1440)
Operačný systémWindows 8 Enterprise 64-bit

 

Testované grafické karty a použité ovládače:

Testovacia zostava
Procesor
Intel Core i7-4770K (Haswell) @ 4,5 GHz
HyperThreading zapnutý, Turbo a šetriace funkcie vypnuté
Chladenie
Noctua NH-U12P SE2
2x NF-P12-1300 ~ 900rpm
Matičná doskaMSI Z87 XPOWER
LGA 1150, Chipset Z87, BIOS 7811v13
Pamäte
G.Skill 8 GiB (2x 4 GiB) DDR3 Sniper ULV
1600MHz, 9-9-9-24, 1.25 V
Pevný disk
Samsung 500GB
SATA II, 7200rpm, 16MiB cache
Zdroj
Enermax  MaxRevo 1350 W
80 PLUS Gold, ErP Lot 6 ready! , DXXI ready
Skrinka
NZXT H630
Ultra Tower
Monitor
Samsung S27B970
(27" LCD, max. rozlíšenie 2560x1440)
Operačný systémWindows 8 Enterprise 64-bit

 

Testované grafické karty a použité ovládače:

Testovacia zostava
Procesor
Intel Core i7-4770K (Haswell) @ 4,5 GHz
HyperThreading zapnutý, Turbo a šetriace funkcie vypnuté
Chladenie
Noctua NH-U12P SE2
2x NF-P12-1300 ~ 900rpm
Matičná doskaMSI Z87 XPOWER
LGA 1150, Chipset Z87, BIOS 7811v13
Pamäte
G.Skill 8 GiB (2x 4 GiB) DDR3 Sniper ULV
1600MHz, 9-9-9-24, 1.25 V
Pevný disk
Samsung 500GB
SATA II, 7200rpm, 16MiB cache
Zdroj
Enermax  MaxRevo 1350 W
80 PLUS Gold, ErP Lot 6 ready! , DXXI ready
Skrinka
NZXT H630
Ultra Tower
Monitor
Samsung S27B970
(27" LCD, max. rozlíšenie 2560x1440)
Operačný systémWindows 8 Enterprise 64-bit

 

Testované grafické karty a použité ovládače:

Testovacia zostava
Procesor
Intel Core i7-4770K (Haswell) @ 4,5 GHz
HyperThreading zapnutý, Turbo a šetriace funkcie vypnuté
Chladenie
Noctua NH-U12P SE2
2x NF-P12-1300 ~ 900rpm
Matičná doskaMSI Z87 XPOWER
LGA 1150, Chipset Z87, BIOS 7811v13
Pamäte
G.Skill 8 GiB (2x 4 GiB) DDR3 Sniper ULV
1600MHz, 9-9-9-24, 1.25 V
Pevný disk
Samsung 500GB
SATA II, 7200rpm, 16MiB cache
Zdroj
Enermax  MaxRevo 1350 W
80 PLUS Gold, ErP Lot 6 ready! , DXXI ready
Skrinka
NZXT H630
Ultra Tower
Monitor
Samsung S27B970
(27" LCD, max. rozlíšenie 2560x1440)
Operačný systémWindows 8 Enterprise 64-bit

 

Testované grafické karty a použité ovládače:

Testovacia zostava
Procesor
Intel Core i7-4770K (Haswell) @ 4,5 GHz
HyperThreading zapnutý, Turbo a šetriace funkcie vypnuté
Chladenie
Noctua NH-U12P SE2
2x NF-P12-1300 ~ 900rpm
Matičná doskaMSI Z87 XPOWER
LGA 1150, Chipset Z87, BIOS 7811v13
Pamäte
G.Skill 8 GiB (2x 4 GiB) DDR3 Sniper ULV
1600MHz, 9-9-9-24, 1.25 V
Pevný disk
Samsung 500GB
SATA II, 7200rpm, 16MiB cache
Zdroj
Enermax  MaxRevo 1350 W
80 PLUS Gold, ErP Lot 6 ready! , DXXI ready
Skrinka
NZXT H630
Ultra Tower
Monitor
Samsung S27B970
(27" LCD, max. rozlíšenie 2560x1440)
Operačný systémWindows 8 Enterprise 64-bit
Pridať nový komentár
TOPlist