Vedci zmerali krutosť sucha počas kolapsu Mayskej civilizácie

Podarilo sa kvantifikovať závažnosť sucha počas zániku mayskej civilizácie pred asi tisíc rokmi. To predstavuje ďalší dôkaz, ktorý by mohol byť použitý na vyriešenie starej záhady, čo spôsobilo pád jednej z veľkých civilizácií starovekého sveta.

Výskumníci z University of Cambridge a University of Florida vyvinuli metódu na meranie podielu rôznych izotopov vody zachytených v sadrovci, mineráli, ktorý sa vytvára v jazere Chichancanab na poloostrove Yucatán v Mexiku v oblasti Mayskej civilizácie počas období sucha, keď je hladina vody znížená.

Na základe týchto meraní výskumníci zistili, že ročné zrážky v období kolapsu mayskej civilizácie poklesli v porovnaní s dnešným obdobím o 41 až 54%. V období vrcholového sucha to bolo 70% zníženie množstva zrážok v porovnaní s dneškom a zníženie relatívnej vlhkosti o 2% až 7%. Výsledky zverejnili v časopise Science.

"Rola zmeny klímy v kolapse klasickej Mayskej civilizácie je trochu kontroverzná, čiastočne preto, že predchádzajúce záznamy sú obmedzené na kvalitatívne rekonštrukcie, napríklad, či sú podmienky mokrejšie alebo suchšie," povedal Nick Evans, PhD študent v oddelení vied o Zemi v Cambridge a prvý autor článku. "Naša štúdia predstavuje významný pokrok, pretože poskytuje štatisticky spoľahlivé odhady zrážok a vlhkosti počas Mayského úpadku."

Mayská civilizácia je rozdelená na štyri hlavné obdobia: predklasické (2000 p.n.l. - 250 n.l.), klasické (250 n.l - 800 n.l.), terminálne Klasické (800 - 1000 n.l.) a postklasické (1000 n.l. - 1539 n.l.). Klasické obdobie bolo poznačené výstavbou monumentálnej architektúry, intelektuálnym a umeleckým vývojom a rastom veľkých mestských štátov.

Počas 9. storočia však došlo k veľkému politickému kolapsu v centrálnej oblasti Mayského regiónu: ich známe vápencové mestá boli opustené a dynastie skončili. A zatiaľ čo Mayovia prežili aj po tomto období, ich politická a hospodárska moc bola vyčerpaná.

Existuje niekoľko teórií o tom, čo spôsobilo kolaps mayskej civilizácie, ako sú invázia, vojna, degradácia životného prostredia a zrútenie obchodných ciest. V deväťdesiatych rokoch však výskumníci dokázali zostaviť záznamy o klimatických zmenách počas obdobia Mayského kolapsu a zistili, že koreluje s predĺženým obdobím extrémneho sucha.

Profesor David Hodell, riaditeľ Cambridgského Godwinovho labolatória pre paleoklimatický výskum a hlavný autor súčasného článku, poskytol prvý fyzický dôkaz korelácie medzi týmto obdobím sucha pri jazere Chichancanab a pádom klasickej Mayskej civilizácie v článku publikovanom v 1995.

Teraz Hodell a jeho kolegovia použili novú metódu a odhadli rozsah tohto sucha. Pomocou novej geochemickej metódy na meranie vody zachytenej v sadrovci z jazera Chichancanab výskumníci vytvorili kompletný model hydrologických podmienok počas terminálnej klasickej periódy, keď Mayská civilizácia skolabovala.Výskumníci analyzovali rôzne izotopy vody zachytenej v kryštalickej štruktúre sadrovca, aby určili zmeny množstva zrážok a relatívnej vlhkosti počas Mayského úpadku.

Merali tri kyslíkové a dva vodíkové izotopy, aby rekonštruovali históriu vody z jazera medzi rokmi 800 a 1000 n.l.. Keď sa tvorí sadrovec, molekuly vody sa zapracujú priamo do jeho kryštalickej štruktúry a táto voda obsahuje rôzne izotopy, ktoré boli prítomné v starobylej jazernej vode v čase jej vzniku. "Táto metóda je veľmi presná" povedal Evans.

V obdobiach sucha sa z jazier, ako je Chichancanab odparuje viac vody, a pretože ľahšie izotopy vody sa odparujú rýchlejšie, voda sa stáva ťažšou. Vyšší podiel ťažších izotopov, ako je kyslík-18 a vodík-2 (deutérium), by naznačoval suché podmienky. Zmapovaním podielu rôznych izotopov obsiahnutých v každej vrstve sadrovca boli vedci schopní vytvoriť model na odhad minulých zmien v zrážkach a relatívnej vlhkosti počas obdobia Mayského kolapsu.

Tieto kvantitatívne údaje o klíme môžu byť použité na lepšie predpovedanie toho, aký mali tieto suchá vplyv na poľnohospodárstvo, vrátane výnosov zo základných plodín Mayov, ako napríklad kukurice.

Výskum podporila Európska rada pre výskum.

Referencia: Nicholas P. Evans et al. ‘Quantification of Drought During the Collapse of the Classic Maya Civilization.’ Science (2018). DOI: 10.1126/science.aas9871

Vložený obrázok: jazero Chichancanab, miesto štúdie. Chichancanab znamená "malé more" v Yucatec Maya, čo odráža jeho relatívne slanú vodu zloženú predovšetkým z vápnika a síranu. (Kredit: Mark Brenner)

Zdroj: www.cam.ac.uk

 

Pridať nový komentár
TOPlist