Vedci dokážu získať ľudskú DNA zo vzduchu

Vedci pokročili v získavaní ľudskej DNA zo vzduchu.

Táto technika sa volá environmentálna DNA (eDNA). Zatiaľ je táto technika ale stále vo svojich začiatkoch, pričom sa vedci snažia získať genetický materiál zo vzduchu. Pre upresnenie, ide o biologický odpad ako napríklad vlasy, pokožka, moč a podobne. Tento spôsob získavania DNA má základy v získavaní genetického materiálu z vody, vďaka čomu sa vedcom podarilo identifikovať napríklad vodné živočíchy v jazere. Podobné úspechy zaznamenali vedci s identifikáciou druhov zo vzoriek z pôdy a snehu. Lenže získavanie eDNA zo vzduchu sa ukázalo ako zložitejšie, oproti predchádzajúcim technikám.

Vedci skúšali najskôr získať genetický materiál zo vzduchu v norách nahých krtkov, ale aj z dier kde žili a potom pomocou existujúcich techník porovnávali získaný materiál. Zároveň sa výskumníkom podarilo získať aj genetické informácie o druhoch žijúcich v okolí. Vedcom sa podarilo získať aj ľudskú eDNA v týchto norách. Najskôr si mysleli, že ide o kontamináciu. Nakoniec sa ukázalo, že táto eDNA nepochádza od výskumníkov.

Získavanie eDNA zo vzduchu čaká ešte veľa zdokonaľovania, kým v stiesnených priestoroch sa darí vedcom získať genetické informácie relatívne ľahko. Otvorený priestor sa ukázal ako zložitejšia úloha, no vedci to ale berú ako výzvu. Zároveň vidia využitie tejto techniky napríklad v kriminalistike, forenznej vede, prípadne táto technika vie pomôcť ekológom a ochranárom neinazívne sledovať rôzne biotopy.

Zdroj: IFLScience!,

Pridať nový komentár
TOPlist