Nové dôkazy pre kontroverznú teóriu vyhynutia megafauny pred 13 tisíc rokmi

Kontroverzná teória, ktorá hovorí, že mimozemský objekt, ktorý dopadol na Zem pred takmer 13 000 rokmi, spôsobil vyhynutie mnohých veľkých zvierat a pravdepodobný pokles počtu populácie ľudí, získava podporu z rôznych výskumných miest po celom svete.


Mauricio Antón © 2008 Public Library of Science

Hypotéza nárazu v neskorom dryase, ktorá bola kontroverzná už od momentu, keď bola predstavená v roku 2007, navrhuje, že asteroid alebo kométa zasiahli Zem pred asi 12 800 rokmi, čo spôsobilo obdobie extrémneho ochladzovania, ktoré prispelo k vyhynutiu viac ako 35 druhov megafauny, vrátane obrovských leňochodov, šabľozubých levov, mastodontov a mamutov. Taktiež sa časovo zhoduje s vážnym poklesom skorých ľudských populácií, ako je napríklad kultúra Clovis, a predpokladá sa, že impakt zapríčinil obrovské požiare, ktoré mohli blokovať slnečné žiarenie, čo spôsobilo „ponárazovú zimu“ blízko konca pleistocénu.


Extrahovanie vzoriek, archeológ UofSC Christopher Moore (druhý zprava) a jeho kolegovia zbierajú vzorky z White Pond blízko mestečka Elgin v Južnej Karolíne, aby hľadali dôkazy o dopade asteroidu alebo kométy, ktoré mohli spôsobiť vyhynutie veľkých ľadových zvierat, ako je šabľozubý lev a obrie leňochody a mastodonty.


V novej štúdii uverejnenej tento týždeň v Scientific Reports, publikácii vydavateľstva Nature, archeológ UofSC Christopher Moore a 16 kolegov predstavuje ďalší dôkaz kozmického dopadu na základe výskumu uskutočneného vo White Pond blízko mestečka Elgin v Južnej Karolíne. Štúdia vychádza z podobných nálezov platinových hrotov (tŕňov) - prvku spojeného s kozmickými objektmi, ako sú asteroidy alebo kométy - v Severnej Amerike, Európe, západnej Ázii a nedávno v Čile a Južnej Afrike.

Stále hľadáme dôkazy a geograficky expandujeme. V posledných rokoch vyšlo mnoho publikácií s podobnými údajmi z iných miest, ktoré takmer všeobecne podporujú predstavu, že došlo k mimozemskému nárazu alebo vvýbuchu kométy v atmosfére, ktoré spôsobili klimatickú udalosť pred 13 tisícmi rokov (Younger Dryas),“ hovorí Moore.

Moore bol tiež vedúcim autorom na predchádzajúcom článku dokumentujúcom miesta v Severnej Amerike, kde boli nájdené hroty platiny, a spoluautorom niekoľkých ďalších článkov, ktoré dokumentujú zvýšenú hladinu platiny v archeologických náleziskách, vrátane Pilauco, Čile - čo je prvý objav týchto dôkazov na južnej pologuli.

"Najprv sme si mysleli, že to bola severoamerická udalosť, a potom prišli dôkazy z Európy a odinakiaľ ukazujúce, že to bola udalosť na severnej pologuli. A teraz, s výskumom v Čile a Južnej Afrike to vyzerá, že to bola pravdepodobne globálna udalosť,“ hovorí.

Tím vedcov okrem toho zistil nezvyčajne vysoké koncentrácie platiny a irídia v sedimentoch-nánosoch pred čelom ľadovcov z nedávno objaveného kráteru v Grónsku, ktoré mohli byť bodom dopadu. Aj keď kráter ešte nebol presne datovaný, Moore tvrdí, že je dobrá šanca, že by to mohla byť „dymiaca pištoľ“, ktorú vedci hľadajú na potvrdenie kozmickej udalosti. Údaje z Južnej Ameriky a inde naznačujú, že udalosť mohla v skutočnosti zahrnúť viacnásobné dopady a výbuchy v atmosfére na celom svete.

Zatiaľ čo krátky návrat do ľadových podmienok bol v tom období (pred 13 000 rokmi, obdobie Younger Dryas) dobre zdokumentovaný, jeho príčiny a úbytok ľudských populácií a zvierat zostali nejasné. Hypotéza nárazu bola navrhnutá ako možný spúšťač týchto náhlych klimatických zmien, ktoré trvali približne 1 400 rokov.

Udalosť Younger Dryas dostala svoje pomenovanie od poľkej kvetiny, Dryas oktopetala, ktorá dokáže tolerovať chladné podmienky a zrazu sa stala častou v niektorých častiach Európy pred 12 800 rokmi. Hypotéza Younger Dryas impaktu sa stala kontroverznou, tvrdí Moore, pretože niektorí vedci považovali všeobecnú teóriu, podľa ktorej kozmický dopad spustil kaskádové udalosti vedúce k zániku za nepravdepodobnú.

"Bolo to odvážne v tom zmysle, že sa snažilo odpovedať na veľa skutočne ťažkých otázok, s ktorými sa ľudia dlho potýkajú naraz," vraví a dodáva, že niektorí vedci sú k hypotéze nárazu naďalej kritickí.

Tradičný názor bol taký, že zlyhanie ľadovcových priehrad umožnilo masívne vypustenie sladkej vody do severného Atlantiku, čo ovplyvnilo cirkuláciu oceánov a spôsobilo, že sa Zem ponorila do chladného podnebia. Hypotéza Younger Dryas jednoducho tvrdí, že kozmický dopad bol spúšťačom pulzu rozpúšťania vôd do oceánov.


Vzorky z White Pond blízko Elginu v Južnej Karolíne vykazujú známky hrotov platiny a sadze naznačujúce dopad asteroidu alebo kométy.


Pri výskume vo White Pond v Južnej Karolíne použil Moore a jeho kolegovia jadro sĺpca na extrakciu vzoriek sedimentu zpod rybníka. Vzorky, ktoré sa rádiouhlíkovou metódou datujú do začiatku obdobia Younger Dryas, obsahujú veľkú anomáliu výskytu platiny, ktorá je v súlade so zisteniami z iných miest, hovorí Moore. V jadrách z lokality sa tiež vyskytla veľká sadzová anomália, čo naznačuje regionálne požiare veľkého rozsahu v rovnakom časovom intervale.

Okrem toho sa zistilo, že na začiatku obdobia Younger Dryas sa výskyt spór húb spojených s trusom veľkých bylinožravcov znižuje, čo naznačuje pokles megafauny v dobe ľadovej začínajúci v čase nárazu.

Predpokladáme, že tento vplyv prispel k vyhynutiu, ale nebol to jediný dôvod. Okrem klimatickej zmeny, lov ľuďmi takmer určite tiež prispel k vyhynutiu,“ dodal Moore. „Niektoré z týchto zvierat prežili po udalosti, v niektorých prípadoch po celé storočia. Z údajov o spórach z White Pond a inde sa však zdá, že niektoré z nich zanikli na začiatku obdobia Younger Dryas, pravdepodobne v dôsledku narušenia životného prostredia spôsobeného požiarmi spojenými s nárazom a zmenou klímy."

Medzi ďalšie dôkazy, ktoré sa našli na iných miestach na podporu hypotézy mimozemského dopadu, patrí objavenie sa taveného skla, mikroskopických sférických častíc a nanodiamantov, ktoré naznačujú, že došlo k situácii s dostatkom tepla a tlaku na roztavenie materiálov na zemskom povrchu. Ďalším ukazovateľom je prítomnosť irídia, prvku spojeného s kozmickými objektmi, ktorý vedci tiež našli v horninových vrstvách datovaných pred 65 miliónmi rokov z dopadu, ktorý spôsobil vyhynutie dinosaurov.

Zatiaľ čo nikto nevie s istotou, prečo ľudia Clovis kultúry a ikonické šelmy z doby ľadovej zmizli, výskum Moorea a iních poskytuje dôležité indície, pretože dôkazy svedčia o podpore hypotézy dopadu v období Younger Dryas.

"To sú veľké debaty, ktoré sa vedú už dlho," hovorí Moore. „Tieto veci vo vede niekedy trvajú naozaj dlho, kým dosiahnu širšie prijatie. To platilo pre vyhynutie dinosaurov, keď sa navrhlo, že ich zabil náraz asteroidu. Také isté to bolo pre doskovú tektoniku. Ale teraz sú tieto myšlienky úplne zavedenou vedou."

Autorka tlačovej správy:  Carol J.G. Ward

Zdroj: www.sc.edu

 

Komentáre (4)
Peter

Pán redaktor - píšte radšej o veciach, ktorým rozumiete. To bol trias nie drias : " v neskorom driase"

Pavol Bobik

Trias je obdobie približne pred 200 miliónmi rokov. Toto je naozaj drias, obdobie pred 13 tisíc rokmi :)

Juraj

len asi Dryas

Pavol Bobik

Pravda. Keďže je to podľa rastliny Dryádky osemlupienkovej : https://sk.wikipedia.org/wiki/Dry%C3%A1dka_osemlupienkov%C3%A1

Pridať nový komentár
TOPlist