Ako sa 3D radarom stopujú mamuty

Georadar je zariadenie využívajúce radarové pulzy na zobrazovanie podzemia. Využíva mikrovlnné elektromagnetické žiarenie s vlnovými dĺžkami v rozmedzí od jedného milimetra do jedného metra. Široké využitie našiel aj v archeológii, kde je možné ho použiť na hľadanie takzvaných "stôp duchov". 

Keď sa v historických dobách vtedajšia fauna, ale aj naši predkovia pohybovali cez povrch pravidelne vysychajúcich jazier, zanechávali v nich svoje stopy. Pozostatky týchto stôp sú dnes ukryté pod povrchom a aktuálny výskum ukazuje, že hoc z povrchu nie sú viditeľné, je možné nájsť ich s použitím georadaru.  

V tohtotýždňovom článku zverejnenom v Scientific Reports tím amerických a britských autorov prezentuje výsledky hľadania "stôp duchov" z obdobia Pleistocénu v oblasti White Sands National Monument (WHSA) v americkom štáte Nové Mexiko. Georadarom detegovali a zdokumentovali fosilizované stopy v mäkkých sedimentoch vrátane ľudských stôp. Medzi objavenými stopami sa často nachádzali stopy mamutov, gigantických leňochodov, párnokopytníkov či psovitých a mačkovitých šeliem. Vytvorený archív týchto stôp prináša informácie o správaní vtedajšej fauny. Pri ľudských stopách tak získavame informáciu z miest, ktoré bežné archeologické vykopávky neposkytujú. Tie sa koncentrujú na miesta kde ľudia sídlili, toto sú miesta mimo sídlisk.   


Zber dát georadarom vo White Sands National Monument. Credit: Cornell University

V predchádzajúcom výskume v rovnakej oblasti autori používali na identifikáciu stôp magnetické senzory. Ako sa ukázalo, 3D radar má lepšie rozlišovacie schopnosti, dokázal napríklad nájsť ľudské stopy, ktoré magnetické senzory nedokázali. Pri meraní magnetickými senzormi je pre nájdenie ľudských stôp kritickým parametrom hĺbka pri ich vzniku. Tá musela byť väčšia ako 20 cm, aby sediment, ktorý ju vyplnil presiahol kritický objem potrebný pre detekciu. Pri mamutích stopách sa kritický objem prekročil vždy. 3D radar dokázal nájsť 96 percent ľudských stôp a všetky stopy veľkej fauny.

Dôvodom prečo sa stopy dajú 3D radarom nájsť je, že ich výplň má vyššiu amplitúdu odrazených vĺn ako ich okolie. Tá je dôsledkom rôzneho obsahu vody vo výplni a v okolitom materiáli. Pri vysychaní rôzny obsah vody ovplyvní štruktúru a permitivitu materiálu. Elektrická permitivita výplne je potom vyššia. Je možné, že pri stopách mamutov zohráva rolu aj veľký tlak pri ktorom vznikajú. Ten mení permitivitu, ktorej zmenu potom radar zachytí. 

Dôležité je, že georadar je neinvazívna nedeštruktívna archeologická metóda. Čo je dôležité preto, že výskum často prebieha v chránených oblastiach a preto, že takýto výskum zanechá nálezy nepoškodené.

Zdroj: www.nature.com

Pridať nový komentár
TOPlist