HP ProBook 5320m (WS993EA)

, Autor: BurnerTom

BIOS

 

Po zapnutí sa na obrazovke okrem už klasickej hlášky Press the ESC key for Startup Menu zobrazuje aj kapacita batérie a či je notebook pripojený k externému zdroju napájania.


Startup Menu

Stlačíme klávesu ESC sa dostaneme k ponuke Startup Menu.


System Information

Po stlačení klávesu F1 sa zobrazí System Information s identifikačnými informáciami o notebooku a základnými informáciami o procesore, veľkosti pamäte, verzii BIOSu, revízii BIOSu grafického čipu, verzii radiča klávesnice a identifikačnými číslami bezdrôtových zariadení.

Po stlačení klávesu F2 je k dispozícii štandardná sada diagnostických nástrojov, ktoré môžu pomôcť pri odhaľovaní prípadnej chyby alebo nesprávneho fungovania zariadenia. Stlačením klávesu F2 v Startup Menu sa dostávame k ponuke System Diagnostics, kde je možné zobraziť už spomínané systémové informácie stlačením klávesy F1 resp. klávesmi F2 až F4 spustiť požadovaný test.

F2   Start-Up Test - testuje hlavné komponenty zariadenia, konkrétne pamäťové moduly, časť povrchu pevného disku a jeho SMART atribúty, batériu a status WLAN modulu.
F3   Run-In Test - to isté ako Start-Up Test avšak test sa opakuje pokým ho nezastavíte.
F4   Hard Disk Test - kontroluje SMART atribúty pevného disku a vykonáva krátku aj dlhú verziu Drive Self Testu.

Popísanú štandardnú sadu diagnostických nástrojov, ktoré sú súčasťou BIOSu, je možné rozšíriť diagnostickým programom hardvéru na báze UEFI - HP System Diagnostics UEFI. Jedná sa o rozšírenú a vylepšenú diagnostickú sadu, ku ktorej sa pristupuje rovnako stlačením klávesu F2 po zapnutí notebooku. Tento program sa inštaluje na UEFI partíciu na pevnom disku alebo na USB flashdisk. K už popísaným testom pridáva nasledovné testy:

System Tune-Up - v podstate rozšírený Start-Up Test, ktorý navyše kontroluje grafickú pamäť a v prípade potreby kalibruje batériu.
Memory Test - otestuje všetky pamäťové moduly. Test trvá viac ako hodinu v prípade 4GB modulu.
Battery Test - otestuje batériu a v prípade potreby ju nakalibruje.
Error Log - zobrazí informácie aké testy boli kedy spustené a s akým výsledkom. V prípade chyby je zaznamenané Failure ID a príslušný krátky popis.

F7   HP SpareKey je nástroj, ktorý pomáha obnoviť zabudnuté systémové heslá ako power-on, drive lock alebo BIOS heslá. Keď zadávate SpareKey, sú od vás vyžiadané odpovede na sekvenciu troch vopred daných osobných identifikačných otázok. Nástroj HP SpareKey je užitočný napr. v situácii, keď si nemôžete spomenúť na prístupové heslo do BIOSu - vtedy sa spustí HP SpareKey wizard a začne si pýtať odpovede na tri osobné identifikačné otázky. Ak úspešne zodpoviete kladené otázky bude vám umožnený prístup do BIOSu a môžete resetovať heslo. Na správne zodpovedanie otázok máte tri pokusy. Ak nezodpoviete otázky správne ani na tretí pokus, počítač sa zablokuje a ostáva už iba kontaktovať podporu HP.

F9   Boot Device Options slúži na výber zariadenia, z ktorého sa má spúšťať operačný systém. Štandardne je na výber pevný disk a ethernet.

F10   BIOS Setup slúži na vstup do BIOS notebooku. Prostredie BIOSu je rozdelené do troch kariet File, Security a System Configuration.


BIOS Setup - File

Prostredie a možnosti BIOSu sú v podstate identické ako na nedávno recenzovanom notebooku HP ProBook 4520s (WD860EA).

Stlačením klávesu F11 sa spúšťa HP Recovery Manager, s ktorým viete obnoviť pevný disk späť do jeho pôvodného továrenského stavu.

F12   Network Boot slúži na zavádzanie operačného systému zo siete.


 

Pridať komentár

Posledné komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý so svojou reakciou...
TOPlist