Corsair Dark Core RGB Pro – bezdrôtový hlodavec s RGB a bleskovými reakciami

Corsair Dark Core RGB Pro – Syntetické testy (senzor)

Na otestovanie kvalít senzora používame program Mouse Tester od užívateľa dobragab z diskusného fóra na stránkach overclocking.net (pôvodným autorom je člen s prezývkou Microe, ten sa ale na ďalšom vývoji nepodieľa). V programe sa dajú zobraziť a analyzovať rôzne dáta, my sa sústredíme na štyri základné.

Pozn.: Os X je v grafoch označená modrou, os Y červenou farbou. Pri teste spravíme myšou na podložke niekoľko rýchlych pohybov zľava doprava - vysoké modré vlnovky v grafe reprezentujú zmenu po osi X. Pohyb po osi Y je zväčša minimálny.

Counts vs Time - počet "správ" ktoré myš odošle do počítača za časovú jednotku. Pri tomto grafe je dôležitá rovnomerná distribúcia bodiek/reportov okolo čiary, ktorá označuje pohyblivý priemer. Vtedy, laicky povedané, myška nestráca stopu. Akékoľvek body očividne mimo plynulú trajektóriu, prípadne úplné vynechávanie môžu naznačovať problémy senzora (angle snapping, predikciu).

Frequency vs Time - zaznamenáva, ako sa menila frekvencia odosielania dát z myšky do PC v čase, resp. počas trvania testu. Modrá čiara opäť znázorňuje pohyblivý priemer.

Velocity vs Time - program z nameraných dát (počet správ, časový interval medzi nimi a DPI) vypočítava rýchlosť, akou sme hýbali myšou. Počas testu sa s ňou snažíme pohybovať čo možno najrýchlejšie, čím sa dajú odhaliť ďalšie problémy senzora, ktorý môže zlyhávať pri rýchlych/trhavých pohyboch myši. Opäť je dôležité zachovanie rovnomerného rozloženia bodiek okolo spriemerovanej trajektórie.

X vs Y - nie je nič iné, len vyobrazenie reálnej trajektórie myšky po podložke. Z tohto grafu sa dajú vyčítať rôzne neduhy senzora, ktoré zvyčajne testujeme vo Windows Paint (napr. jittering, angle snapping a pod.).

Toľko k základnému popisu metodiky. Keďže sa jedná o myš, ktorá dokáže fungovať v káblovom aj bezdrôtovom režime, otestujeme a porovnáme si oba režimy. Naviac, Mouse Tester podával v 2000 Hz režime neobvyklé výsledky, a tak som k pôvodným grafom pridal aj test s 1000 Hz polling rate. Grafy sú teda zoradené v poradí 2000 Hz bezdrôtový režim, 2000 Hz káblový režim, 1000 Hz bezdrôtový režim, 1000 Hz káblový režim.

400 DPI/CPI

    

    

    

    

 

3200 DPI/CPI

    

    

    

18000 DPI/CPI

   

    

    

    

 

Z testov vidno, že myš dokáže pracovať v 2000 Hz režime, teda priemerne hlási svoju polohu každých 0,5 ms a v hernom svete je každé zníženie input lagu vítané. Na druhej strane je vidno, že pravidelnosť obnovovacej frekvencie, alebo presnejšie polling rate, oproti 1000 Hz režimu značne klesá. V praxi však myš pracuje v poriadku a na pohybe kurzora to nie je poznať.

Klasický test v skicári slúži na test vyhladzovania či iných korekcií pohybu. Tie test neodhalil. čo je predpokladom pri hernej myši. Tak isto má myš vypnutú akceleráciu, čo potvrdzuje test na druhom obrázku - prejdená vzdialenosť z bodu A - B a späť do bodu A rôznou rýchlosťou.

 

Pridať nový komentár
TOPlist