VISTA odhalila prachový závoj Malého Magellanovho mračna

, Autor: Viktoria_Zemancikova

Malý Magellanov oblak (Small Magellanic Cloud, SMC) je trpasličia galaxia, patriaca do galaktického sousedstva našej Galaxie. Má nepravidelný tvar, ktorý je spôsobený dlhodobou interakciou s našou Galaxiou a s jej väčším dvojčaťom Veľkým Magellanovým mračnom.

Táto trpasličia galaxia je pútavým objektom južnej oblohy. Veľké množstvo medzihviezdneho prachu v jej okolí však nedovoľuje optickým ďalekohľadom bližšie sa pozrieť na jej štruktúru. Ďalekohľad VISTA bol však navrhnutý na pozorovanie v infračervenom pásme elektromagnetického žiarenia a dovoľuje astronómom vidieť veľkú časž tejto galaxie v nevídaných detailoch. Výsledkom pozorovania je unikátna snímka Malého Magellanovho mračna.

Relatívna blízkosť Magellanových mračien z nich robí ideálne laboratórium umožňujúce skúmať vznik a vývoj hviezd. Najväčšou prekážkou, ktorá bráni ďalšiemu výskumu, je medzihviezdny prach (interstellar dust). Obrovské oblaky jemných prachových častíc rozptyľujú a absorbujú časť žiarenia, ktoré hviezdy emitujú – obzvlášť viditeľné svetlo. To limituje množstvo informácií, ktoré je možné získať pomocou ďalekohľadov, ktoré pracujú v tomto pásme elektromagnetických vĺn. Tento jav je známy ako medzihviezdna extinkcia. Prítomnosť prachu našťastie neovplyvňuje všetky vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia rovnako. Infračervené žiarenie prechádza prostredím s medzihviezdnym prachom oveľa ľahšie, než viditeľné svetlo, takže pozorovaním rovnakého objektu na vlnových dĺžkach v infračervenom pásme je možné odhaliť aj nové hviezdy rodiace sa hlboko v závojoch prachu a plynu.

Ďalekohľad VISTA sa zameriava aj na mapovanie ich priestorovej štruktúry. Na týchto snímkach môžeme nájsť niekoľko jasných hviezdokôp (vrátane 47 Tucanae) a tisíce vzdialených galaxií v pozadí. Množstvo informácií ukrytých v tomto zábere s 1,6 gigapixelmi (originálny rozmer 43 223 x 38 236 bodov) analyzoval astronóm Stefano Rubele (University of Padova) a medzinárodný tím jeho kolegov. Využili pritom najmodernejšie modely hviezd a podarilo se im získať prekvapivé výsledky. Odhalili, že väčšina hviezd v Malom Magellanovom mračne vznikla omnoho neskôr, než hviezdy vo väčších susedných galaxiách. Tieto prvné výsledky získané na základe dát VMC sú však len začiatkom objavov, ktoré ešte len prídu.


Malý Magellanov oblak. Credit: ESO/VISTA VMC

Zdroj: phys.org

 

Kľúčové slová
astronómia
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist