Súvisia Čierne diamanty s výraznou anomáliou v geomagnetickom poli?

, Autor: Pavol Bobik

V roku 2013 Európska vesmírna agentúra ESA vypustila trojicu satelitov SWARM. Misia je zamerané na prieskum geomagnetického poľa Zeme.

Jedným z vedeckých cieľov misie je mapovanie litosférického magnetického poľa. Zdrojom tohto magnetického poľa je litosféra tvorená zemskou kôrou a najvrchnejšou časťou zemského plášťa. Geomagnetické pole, ktoré dôverne poznáte vďaka jeho pôsobeniu na kompas je tvorené tromi hlavnými zložkami. Hlavnou zložkou je pole tvoreným elektrickými prúdmi v tekutom jadre Zeme, v hĺbkach väčších ako 3000 kilometrov. Toto je pole zvnútra Zeme, tvorené vnútornými zdrojmi a tvorí približne 94 percent intenzity geomagnetického poľa. Druhou zložkou je pole tvorené vonkajšími zdrojmi. Tými sú prúdové systémy v magnetosfére Zeme a v ionosfére. Treťou zložkou je litosférické magnetické pole. 

Pre predstavu o ich veľkosti a vzájomnom pomere si povedzme, že geomagnetické pole z vnútorných zdrojov má hodnoty desiatok tisíc nanotesla. Od najmenších hodnôt v okolí 25 tisíc nanotesla v Juhoatlantickej anomálii, po najvyššie hodnoty v polárnych oblastiach dosahujúcich 65 tisíc nanotesla. Celkové geomagnetické pole sa mení s geografickou polohou o desiatky tisíc nanotesla. Litosférické magnetické pole sa mení o stovky nanotesla. 

Po troch rokoch meraní ESA zverejnila mapu litosférického magnetického poľa. Tá zahŕňa výsledky z analýzy merania SWAR satelitov a nemeckého satelitu CHAMP. Mapa popisuje litosférické magnetické pole do hĺbky približne 250 km a pomôže pri výskume geológie a teplôt v Zemskej litosfére. Mapu približuje nasledujúce pekné video ESA.

Jednou z najväčších anomálii v litosférickom magnetickom poli je anomália v Stredoafrickej republike. Jej pôvod je stále otvorenou otázkou. No jedným z možných vysvetlení je impakt meteoritu pred 540 miliónmi rokov. Zaujímavou súvislosťou je, že Stredoafrická republika je jedným z dvoch miest na Zemi, kde sa nachádzajú ložiská vzácnych čiernych diamantov Carbonado. Jednou z hypotéz ich vzniku je tiež meteorický impakt a proces zvaný impaktový metamorfizmus.


Bangui anomália litosférického magnetického poľa v Stredoafrickej republike. Credit:Credit: ESA/DTU Space/DLR

Mapa zachytáva orientáciu magnetického poľa v litosférických doskách. Keď sa pri vulkanickej aktivite vytvárajú nové vrsty zemskej kôry tak sa v na železo bohatých zložkách po ich vychladnutí uchováva orientácia geomagnetického poľa. Tá sa raz niekoľko stotisíc rokov mení, geomagnetické pole sa prepóluje. Severný a južný magnetický pól si vymenia svoje miesta. V priemere k takejto zmene dojde raz za 450 tisíc rokov. Trvajú rôzne dlho. Väčšina z nich trvá tisíc až desať tisíc rokov. Posledné prepólovanie sa udialo pred 781 tisíc rokmi. Zverejnená ESA mapa, je doposiaľ najpresnejším obrazom týchto historických zmien.


Trojica SWARM sateitov. Credit: ESA/AOES Medialab

Zdroj: www.esa.int

 

Kľúčové slová
ESA, geomagnetické pole
Po kliknutí na vybrané kľúčové slovo sa vám automaticky zobrazia všetky súvisiace články na pc.sk

Poslať nový komentár

TOPlist